BATX

Dinamicas de grupo:


ELKAR HOBETO EZAGUTZEKO
1.-Definizioa
Gazteen artean komunikazioaren bidez, elkar ezagutzeko dinamika bat da.
2.- Helburuak
- Gutaz ez dakiten zerbait besteei aipatu
- Besteetaz ez genekien zertbait ezagutu
3.- Partaideak
Taldea/klasea.
4.- Materiala
Ez da behar
5.- Garapena
Lehendabiziko pausua
1. Ikasleei zutik jartzeko eskatuko zaie eta gelaren inguruan.
2. Norberaren inguruan elkar egzautzeko galdera batzuk idatziko dira
arbelean. (3. puntuko galderak baliagarriak izan daitezke).
3. Ikasleei eskatuko zaie, beste pertsonak ezagutzeko galdera gehiago
proposatzeko eskatuko zaie. Modu horretan, gazteen interesa asetu
egingo da.
4. Taldea bitan banatuko da. Modu bat zenbatzea litzateke. 1, 2, 1, 2, 1, 2,
etc.
1 zenbakia dutenak borobila osatuko dute kanpora begira jarriaz.
Eta 2 zenbakikoek, beste taldearen kanpokaldetik jarriko dira, barrura
begira jarriaz (1ekoekin parekatu) eta bikoteak osatuko dituzte.
Taldean partaideen kopurua bakoitia bada, irakasleak ere parte har
dezake
5. Jarraibide hauek jarraituko dira: zure bikotearen izena ba al dakizu?
8edo kolorerik gustukoena edo..). Ez baldin badakizu.. galdetu. Ondoren
esaiozu zure parean dagoenari, zer egingo zenukeen gastatzeko 6 euro
izango bazenitu.
6. Galdera erantzun ostean, kanpoko borbilak pausu bat emango du
ezkerrerantz. Modu honetan bikote berriak sortuko dira
Arbelean dagoen beste galdera bat egingo da.
Erantzun ondoren, denek batera, pausu bat gehiago emango dute
ezkerretara eta bikote berriak osatuko dira.
7. Arbelean dauden galdera guztiekin egingo da, hasierako posiziora iritsi
arte. Hasierak oposiziora iritsi baino lehen, galderarik gabe geratzen
bazete, berri zere lehendabiziko galderatik hasiko zarete.
Bigarren pausua: taldean elkarrizketa
1. Hasierako postuetara iritsi ondoren, elkarrizketa bat burutzen da gela
mailan, elkarjartze moduan. Ideia hauek lagungarri izan dakizuke:
- Zer ikasi dugu dinamika honen bidez?
- Asko ezgautzen zenuten lagun batengan, zerbiat berria ezagutua l
duzu?
- Ariketa egitea kostatu al zaizu? Zergatik uste duzu gertatu dela?
2. Nahi izan ezkero, hiru edo lau lagun aukera ditzakezu (lotsatiak, gutxien
ezagutzen direnak, e.a.; eta talde osoaren beraietaz ezagututakoaren
laburpen bat egin dezakezue).
3. Galdera sorta
Ariketa hau garatzeko hainbat galdera:
a. Lau urte zenituenean bizi zinen tokia deskribatu.
b. Izenez aldatu beharko bazenu, zein aukeratuko zenuke? Zergatik?
c. Zein da zure guraso/tutoreen ogibidea?
d. Zein da zure heroe maiteena? Zergtatik? Eta heroe neskarik
Maitena? Zergatik?
e. Nor izan da zure bizitzan gehien eragin duena? Zergatik?
f. Zer gogoratzen duzu 4 urte zenituenekoa?
g. Pasatutako opor onena izan ziren…
h. Pertsona famatu batekin ordu beteko hizketaldi bat izateko aukera
ziango bazenu.. zein aukeratuko zenuke?
i. Zoriontsu egiten dizun gauza bat esan
j. Zein da telebistako programa gustokoena? Musika edo abeslaririk
gustukoena?
k. Irla batera joan beharko bazenu eta hiru gauza eraman ahal izando
bazenu… zer eramango zenuke?
l. Dituzun hoby bat edo gehiago aipatu.
m. Sari batean lurreko toki batera joateko aukera ematen badizute urte
bete han bizitzeko, nora joango zinateke bizitzera?
n. Duela gutxi gertatu zaizun gauza on bat aipatu
o. Nor da zure lagun mina?
p. Handitzean zer izatea gustatuko litzaizuke?
q. Animali bat izando bazina, zein animali izatea gustatuko litzaizuke?
Zergatik?
r. Zure klasetik zerbiat aldatzkeo aukera izando bazenu, zer aldatuko
zenuke? Zergatik?
s. ...
4. Irakaslearentzat lagungarri izna daitekeen hausnarketa
HARREMAN PERTSONALA
Pentsalari ezberidnek egidako gogoeta batzuk… dinamizatzailearentzat
lagungarri izan daitezkeenak
I. Bakoitzak bere mundu izkutua dauka, berea, propioa…”
EZ AL DUZUE INOIZ ENTZUN?
Pertsona guztiak interesgarriak dira.
Beraien patua planete historioen antza daukate
Bakoitza bakarra da
Eta ez dago bere antza duen besterik .
Eta norbait isilean bizi izan bada
Bere txokoan zoriontsu
Txikitasun horrek
Interesgarri egiten du.
Bakoitzak bere mundu izkutua da, oso berea, propioa
Une onena gordetzne duena,
Ordurik ikaragarriena gordetzne duena.
Baina guk ez dakigu ezer.
Eta gizon edo emakume bat hiltzen bada
Bere lehendabiziko elurtea hiltzne da,
Lehendabiziko muxua eta lehendabiziko eztabaida
Dena berekin eraman du
Bai, liburak eta zubiak geratzen dira,
Eta makinak, eta margolarien kuadroak;
Gauza asko, bai, geratzne dira,
Baina errealitatean, zer dakigu guzti horiei buruz?
Horrela da jolas honen erruki gabeko legea
Munduak desagertzne dira, ez pertsonak.
Gizakiak gogoratzne ditugu, erruduna eta lurrekoak,
Baina benetan, zer genekien beraiei buruz?
Benetan zer dakigu anaiei buruz? Lagunei buruz?
Zer dakigu maite dugun pertsonataz?
Ezta gure aita/ama/tutoreari buruz ere
Nahiz dena jakin, ez dakigu ezer.
Jendea badoa… ezin dugu etortzea lortu.
Beren mundu ezkutua ezin dugu berpiztu
Eta beti gogoa dut
Inpotentzia hau karraxi egiteko
E.A. Evtuchenko
II. Komunikazioa ezinbestekoa da pertsonentzat
“Askotan galdetu diot nire buruari, eta galdetzen jarraituko diot, oriandik
ez baitut erantzunik. Zergatik teilatu beraren azpian bizi diren pertsonak,
idela berdina dutenak, helburu berdinerantz doazenak, zergatik ez duten
elkar ulertzen, elkartzen, komunikatzen”.
“pertsona batek espiritualki bizitzeko, ez du bakarrik behar pertsonak
bere inguruan egotea, baizik eta, harreman estuak ere behar dituzte,
bea bezelako beste pertsonekin harreman estuak izatea beharrezkoa
dauka.
Komunikazioa beharrezkoa da, pertsonaren izaeraretzat ezinbestekoa
baita (pertsonak ezin du izan, bera gabe), gosea eta fisiología egokia
bezainbat”
III. Gizakien arteko benetako komunikazioa
“Benetako elkar ulertzea beste pertsonaREKIN dagoen ulermenean
oinarritzen da, ez beste pertsonaTAZ dugun horretan”.
“Elkar ulertzeko komunikazioan dagoen oztopo nagusiena, betse
pertsona edo taldea ebaluatzeko, epaitzeko, onartu edo ez onartzeko
dugun joeran datza”.
Entzuten dugu baina benetan ulertuaz beteak dituen jarrera eta ideiak
BESTEAREN IKUSPEGITIK egiten saiatzen garenean, besteari nola
eragiten dioten esaten digunean.
- Bestearen ikuspegia argi dago baldin eta berak azaltzen badu.
Era berean, nire iritzia jakitea nahi badugu, nik aipatu beharko
diot.
- Bestearen sentimenduak ulertzne ditut, baldin eta berarekin
sentitzne saiatzen banaiz.
Honekla bada, besteak nire senitmenduak ezgautzea nahi badut,
azaldu egin behar ditut eta honela Nola sentitzen naizen jakin ahal
izando du.
Ulermenak zera behar du:
- Komunikatzne duenak bere esperientziara irekita Egon behar du
- Entzuten duenak, komunkatzen drenaren esperientziara irekita
Egon behar du
Esperiebntziara irekita egoteak zera esan nahi du:
- Norberaren sentimentu, balio eta jarreretara irekia;
- Bestearen sentimendu, balio eta jarreretara.
Epaitzea beste pertsona gure balioetatik ebaluatzea da, ez bere
balioetatik. Komunikazioan oztopo bat azaltzen d: kideen artean
zalantzak sortzen ditu (ez dago lehialtasunik), esajerazioak egin arazi eta
pertsonen arteko harremanetan karetak jartzea.
(Carl Rogers)

7.-Dinámicas de grupos en el aula

>>La bola caliente
Objetivos:
- Favorecer la presentación inicial de un grupo.
- Provocar que todos los miembros participen.
- Fomentar un clima propicio en un grupo.
Materiales necesarios
- Una pelota o bola grande.
Duración aproximada
- Entre 10 y 20 minutos.
Desarrollo
- Los participantes se sientan en círculo de modo que todos se vean bien entre sí.
- Se lanza esta consigna: "Esta pelota va a ser el motor de la presentación personal de cada uno, y del conocimiento de todos. El que recibe la pelota ha de darse a conocer diciendo:· El nombre con el que le gusta que le llamen.
· Lugar de procedencia o residencia.
· Aficiones que tiene y cuál de ellas prefiere.
· …
Una vez terminada su presentación, el participante lanza la pelota a otro para que se presente. Y así sucesivamente.

La tarjeta de visita que encontró el detective 
Objetivos específicos:
- Conocimiento mutuo entre los componentes de un grupo-clase al comenzar un curso. Especialmente para grupos que no se conocen anteriormente.
- Resolver dudas por parte del tutor.
Material necesario
- Folios, lápices y bolígrafos.
Duración aproximada
- Entre 35 y 50 minutos.
Desarrollo
Se indica a los participantes que escriban cada cual con letra grandes, en el centro de un folio doblado por la mitad, el nombre por el que le gustaría que le llamasen durante el curso y, entre paréntesis, sus apellidos y la clase (o grupo) en la que estuvo el año anterior.
- En el ángulo superior derecho debe escribir dos adjetivos que cree que le describen (curioso, sincera, atlética…)
- En el ángulo superior izquierdo debe poner palabras que indiquen lo que le gusta hacer (nadar, ver cine, leer…)
- En la parte inferior, a todo lo largo, debe recoger: un lugar que le gustaría visitar, el espacio de TV que más le gusta, su actor o actriz favoritos, alguna cosa que ha hecho y de la que se siente orgulloso, cualquier aspecto o actividad de su personalidad poco conocido por sus compañeros y que le parece interesante dar a conocer.
- En la parte posterior del folio formulará algunas preguntas que le gustaría que su tutor le respondiera (sobre su forma de ser, estilo de llevar al grupo…)
Tras 10 minutos, todos los participantes colocan sobre la mesa su folio de modo que pueda leerse. Se les pide que durante un rato se fijen en las tarjetas de sus compañeros, porque el paso siguiente será una prueba de detectives basada en la atención que hayan puesto a los datos de todas ellas.
Tras otros 10 - 15 minutos, el tutor recoge las tarjetas. Las mezcla, toma una cualquiera y designa a alguien como primer detective:
- Hay que adivinar la persona de la que se trata en un máximo de 8 preguntas.
- Sólo pueden hacerse preguntas de cosas que estén reflejadas en las tarjetas.
- Las preguntas han de hacerse de modo que el que tiene la tarjeta sólo deba responder "sí" o "no".
- A partir de la quinta pregunta puede preguntarse si su nombre empieza o acaba por una determinada letra.
- Si quien hace de detective descubre el nombre, escoge otra tarjeta y así hasta que falle.
- Una vez que se acierta el nombre de alguna de las tarjetas, ésta se lee entera.
El juego puede continuar mientras se mantenga el interés. Al final, o bien de forma personal, el tutor tratará de responder a las preguntas que se le formularon en el folio.Las huellas de la mano
Objetivos específicos:
- Suscitar la comunicación inicial en un grupo.
- Favorecer el mutuo conocimiento entre los componentes de un grupo.
- Facilitar el primer encuentro de un grupo numeroso.
Material necesario
- Folios y bolígrafos.
Duración aproximada
- Entre 40 y 60 minutos.
Desarrollo
1. Cada miembro del grupo dibuja la silueta de su mano derecha o izquierda y va rellenando los dedos dibujados con la respuesta a las siguientes o parecidas cuestiones:
- Motivos por los que está en el grupo o reunión.
- Aportaciones concretas que desearía que le hiciese el grupo a lo largo del año.
- Aspectos que más valora en las personas.
- Aquello que actualmente más le preocupa.
- Las aportaciones que está dispuesto a ofrecer a los demás.
La persona que dinamice el grupo puede indicar otras pistas adecuadas a las circunstancias del momento que favorezcan una mayor comunicación y diálogo.
2. Los componentes del grupo intercambian sus anotaciones, exponen las propias y escuchan las de los demás.

3. Pistas que el profesor o dinamizador puede utilizar en el diálogo final con los miembros del grupo:
- ¿Qué impresiones han tenido a lo largo de la dinámica?
- ¿Qué dificultades han encontrado para hacerlo?
- ¿Qué han logrado con esta dinámica?
- ¿Cómo se sienten al final?

No hay comentarios:

Publicar un comentario